Zmiana godzin spotkań konsultacyjnych w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.

Burmistrz Bobowej informuje, że zmianie ulegają godziny spotkań konsultacyjnych z interesariuszami procesu rewitalizacji w następujących miejscowościach:

a) Wilczyska: Dom Kultury w Wilczyskach, Wilczyska 30 38-350 Bobowa w dniu 06.12.2016r. o godz. 17:00 w szczególności dla mieszkańców Wilczysk,

b) Jankowa: Dom Kultury w Jankowej, Jankowa 252 38-350 Bobowa w dniu 06.12.2016 r. o godz. 19:00 w szczególności dla mieszkańców Jankowej,

c) Stróżna: Dom Ludowy w Stróżnej, Stróżna 201 38-350 Bobowa w dniu 08.12.2016r. o godz. 15:00 w szczególności dla mieszkańców Stróżnej,

d) Brzana: Budynek Remizy OSP w Brzanie, Brzana 281 38-350 Bobowa w dniu 08.12.2016r. o godz. 17:00 w szczególności dla mieszkańców wsi Brzana.

Terminy i godziny ustalone dla pozostałych miejscowości Gminy Bobowa pozostają bez zmian. Ponadto przypominam, iż konsultacje społeczne, których celem jest określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji prowadzone są w terminie od 14.11.2016 r. do 14.12.2016 r. także w następującej formie:

a) Zbieranie uwag w postaci elektronicznej oraz papierowej w terminie od 14.11.2016 r. do 14.12.2016 r. z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego udostępnionego na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Bobowa (www.bobowa.pl/BIP/), na stronie internetowej poświęconej procesowi rewitalizacji w Gminie Bobowa pod adresem internetowym http://rewitalizacja.bobowa.pl/ oraz w Urzędzie Miejskim w Bobowej ul. Rynek 21 38-350 Bobowa ( pok. nr 18) w dniach i godzinach pracy urzędu.
Wypełnione formularze można dostarczyć drogą elektroniczną na adres: fundusze@bobowa.pl, osobiście lub drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miejski w Bobowej ul. Rynek 21, 38-350 Bobowa od 14.11.2016r.do 14.12.2016r.

b) Badania ankietowego z wykorzystaniem kwestionariusza ankiety w terminie od 14.11.2016 r. do 14.12.2016 r. Ankieta dostępna będzie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Bobowa (www.bobowa.pl/BIP/), na stronie internetowej poświęconej procesowi rewitalizacji w Gminie Bobowa pod adresem internetowym http://rewitalizacja.bobowa.pl/ oraz w Urzędzie Miejskim w Bobowej ul. Rynek 21 38-350 Bobowa (pok. nr 18) w dniach i godzinach pracy urzędu.
Wypełnione ankiety można dostarczyć drogą elektroniczną na adres: fundusze@bobowa.pl, osobiście lub drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miejski w Bobowej ul. Rynek 21, 38-350 Bobowa od 14.11.2016r.do 14.12.2016r.

Nieprzestawienie podczas trwania konsultacji społecznych opinii i uwag oznacza akceptację zaproponowanych w projekcie uchwały w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji rozwiązań i regulacji bądź rezygnację z przysługującego prawa do przedstawienia swojego stanowiska.

Z projektem uchwały w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Bobowej ul. Rynek 21 38-350 Bobowa (pok. nr 18) w dniach i godzinach pracy urzędu, oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Bobowa (www.bobowa.pl/BIP/) a także na stronie internetowej poświęconej procesowi rewitalizacji w Gminie Bobowa pod adresem internetowym http://rewitalizacja.bobowa.pl/

Zachęcam do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych.

zarzadzenie-nr-129-2016-burmistrza-bobowej-w-sprawie-zmiany-zarzadzenia-126-2016

obwieszczenie-konsultacje-zmiany-godzin-spotkan-komitet-rewitalizacji