Konsultacje społeczne dotyczące projektu zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Bobowa na lata 2017-2022

Burmistrz Bobowej ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących projektu zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Bobowa na lata 2017-2022.

 Konsultacje społeczne, o których mowa powyżej prowadzone będą w terminie 8 sierpnia 2017 r. do 6 września 2017 r. w następującej formie:

  • Zbieranie uwag w postaci elektronicznej oraz papierowej w terminie od dnia 8 sierpnia 2017 r. do dnia 6 września 2017 r. z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego udostępnionego na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Bobowa (bobowa.pl/BIP/), na stronie internetowej poświęconej procesowi rewitalizacji w Gminie Bobowa pod adresem internetowym http://rewitalizacja.bobowa.pl/ oraz w Urzędzie Miejskim w Bobowej ul. Rynek 21 38-350 Bobowa ( pok. nr 18) w dniach i godzinach pracy urzędu.
    Wypełnione formularze można dostarczyć drogą elektroniczną na adres: fundusze@bobowa.pl , osobiście lub drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miejski w Bobowej  ul. Rynek 21, 38-350 Bobowa od dnia 8 sierpnia 2017 r. do dnia 6 września 2017 r.
  • Badania ankietowego z wykorzystaniem kwestionariusza ankiety w terminie od dnia 8 sierpnia 2017 r. do dnia 6 września 2017 r.
    Ankieta dostępna będzie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Bobowa (www.bobowa.pl/BIP/), na stronie internetowej poświęconej procesowi rewitalizacji w Gminie Bobowa pod adresem internetowym http://rewitalizacja.bobowa.pl/ oraz w Urzędzie Miejskim w Bobowej ul. Rynek 21 38-350 Bobowa (pok. nr 18) w dniach i godzinach pracy urzędu.
    Wypełnione ankiety można dostarczyć drogą elektroniczną na adres: fundusze@bobowa.pl,  osobiście lub drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miejski w Bobowej  ul. Rynek 21, 38-350 Bobowa od w okresie od dnia 8 sierpnia 2017 r. do dnia 6 września 2017 r.
  • Spotkania konsultacyjnego z interesariuszami procesu rewitalizacji, które połączone będzie z warsztatami i debatą. Spotkanie odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Bobowej ul. Rynek 21 38-350 Bobowa w dniu 16 sierpnia 2017 r. o godz. 15:00 w pok. nr 8.

Nieprzestawienie podczas trwania konsultacji społecznych opinii i uwag oznacza akceptację zaproponowanych zmian w projekcie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Bobowa na lata 2017-2022, bądź rezygnację z przysługującego prawa do przedstawienia swojego stanowiska.

 Z projektem zmiany GPR można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Bobowej ul. Rynek 21 38-350 Bobowa (pok. nr 18) w dniach i godzinach pracy urzędu, oraz  na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Bobowa (www.bobowa.pl/BIP/) a także na stronie internetowej poświęconej procesowi rewitalizacji w Gminie Bobowa pod adresem internetowym http://rewitalizacja.bobowa.pl/.

 Zachęcam do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych oraz do zgłaszania uwag.

Komplet załączników (ZIP)