Konsultacje społeczne w sprawie Gminnego Programu Rewitalizacji

W dniu 14 lutego 2017 r. w sali widowiskowej „Koronka” w Bobowej odbyło się spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami gminy Bobowa. W trakcie spotkania Komitet Rewitalizacji zaopiniował Gminny Program Rewitalizacji.