Ruszyły konsultacje społeczne dotyczące rewitalizacji

22 listopada 2016 r. w Bobowej miały miejsce pierwsze konsultacje społeczne z mieszkańcami w sprawie rewitalizacji Gminy Bobowa. W spotkaniu tym uczestniczyli przedstawiciele wszystkich sołectw.

Podczas spotkania zostały omówione kwestie związane z wyznaczeniem obszarów zdegradowanych i ich rewitalizacji, zostały zaprezentowane wyniki dotychczasowych analiz i badań. Uczestnicy spotkania  zapoznali się z uwarunkowaniami prawnymi w ramach których będą procedować, posiedli także niezbędną wiedzę teoretyczną do dalszej pracy.

Konsultacje mają na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji uwag, opinii i propozycji odnośnie wyznaczenia obszarów zdegradowanych, w celu ich późniejszej rewitalizacji. Choć wyrażenie „obszary zdegradowane” brzmi dość groźnie, to jak zapewnia burmistrz Wacław Ligęza, jest to wyłącznie kwestia nazewnictwa narzuconego przez ustawodawcę, która w przypadku Gminy Bobowa nie oznacza niczego strasznego. – Poprzez obszary zdegradowane w ujęciu narzuconym przez ustawę należy rozumieć tereny np. poprzemysłowe, pokopalniane, albo – jak w przypadku Bobowej – tereny mało atrakcyjne, których „uatrakcyjnienie” wymaga dużych nakładów finansowych. Teraz jest okazja, aby zmienić oblicze również takich obszarów. Bobowski samorząd w ramach planowanej rewitalizacji korzysta z tej okazji. Oczywiście z uwzględnieniem uwag mieszkańców gminy, bo to dla nich właśnie będziemy dokonywać zmian – uściślił burmistrz Bobowej.

Kolejne spotkania odbywać się będą w poszczególnych sołectwach.

Szczegółowa Informacja ze spotkania w dniu 22-11-2016r.