Spotkanie konsultacyjne z interesariuszami procesu rewitalizacji w gminie Bobowa

W dniu 8 lutego 2017 r. w sali widowiskowej „Koronka” w Bobowej odbyło się spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami w sprawie procesu rewitalizacji.