Spotkanie konsultacyjne z interesariuszami procesu rewitalizacji w Wilczyskach

W dniu 6 grudnia 2016r. w Wilczyskach odbyło się spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami w sprawie procesu rewitalizacji.