• Uzupełniający otwarty nabór członka do Komitetu Rewitalizacji
 • Data zamieszczenia: 12 września 2019

 • Rada Miejska zmieniła Gminny Program Rewitalizacji Gminy Bobowa
 • Data zamieszczenia: 28 września 2017

 • Konsultacje społeczne dotyczące projektu zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Bobowa na lata 2017-2022
 • Data zamieszczenia: 7 sierpnia 2017

 • Zmiana obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
 • Data zamieszczenia: 27 lipca 2017

 • Raport z konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie zmiany obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Bobowa
 • Data zamieszczenia: 7 lipca 2017

 • Konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały w sprawie zmiany obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Bobowa
 • Data zamieszczenia: 6 czerwca 2017

 • Informacja o uchwaleniu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Bobowa na lata 2017-2022
 • Data zamieszczenia: 27 marca 2017

 • Raport z konsultacji społecznych w sprawie Gminnego Programu Rewitalizacji
 • Data zamieszczenia: 24 marca 2017

 • Konsultacje społeczne w sprawie Gminnego Programu Rewitalizacji
 • Data zamieszczenia: 14 lutego 2017

 • Zarządzenie w sprawie powołania Komitetu Rewitalizacji
 • Data zamieszczenia: 14 lutego 2017

 • Spotkanie konsultacyjne z interesariuszami procesu rewitalizacji w gminie Bobowa
 • Data zamieszczenia: 9 lutego 2017

 • Konsultacje społeczne w sprawie Gminnego Programu Rewitalizacji
 • Data zamieszczenia: 7 lutego 2017

 • Obwieszczenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych
 • Data zamieszczenia: 25 stycznia 2017

 • Zasady wyznaczenia składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji
 • Data zamieszczenia: 25 stycznia 2017

 • Informacja o przystąpieniu do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Bobowa na lata 2017-2022
 • Data zamieszczenia: 25 stycznia 2017

 • Rada Miejska w Bobowej podjęła uchwałę ws. określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji
 • Data zamieszczenia: 9 stycznia 2017

 • Rada Miejska w Bobowej podjęła uchwałę ws. wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
 • Data zamieszczenia: 9 stycznia 2017

 • Raport z konsultacji społecznych
 • Data zamieszczenia: 19 grudnia 2016

 • Spotkanie konsultacyjne z interesariuszami procesu rewitalizacji w Brzanie
 • Data zamieszczenia: 8 grudnia 2016

 • Spotkanie konsultacyjne z interesariuszami procesu rewitalizacji w Stróżnej
 • Data zamieszczenia: 8 grudnia 2016

 • Spotkanie konsultacyjne z interesariuszami procesu rewitalizacji w Sędziszowej
 • Data zamieszczenia: 7 grudnia 2016

 • Spotkanie konsultacyjne z interesariuszami procesu rewitalizacji w Siedliskach
 • Data zamieszczenia: 7 grudnia 2016

 • Spotkanie konsultacyjne z interesariuszami procesu rewitalizacji w Jankowej
 • Data zamieszczenia: 7 grudnia 2016

 • Spotkanie konsultacyjne z interesariuszami procesu rewitalizacji w Wilczyskach
 • Data zamieszczenia: 7 grudnia 2016

 • Zmiana godzin spotkań konsultacyjnych w sprawie wyznaczenia obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji Gminy Bobowa.
 • Data zamieszczenia: 25 listopada 2016

 • Zmiana godzin spotkań konsultacyjnych w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.
 • Data zamieszczenia: 25 listopada 2016

 • Ruszyły konsultacje społeczne dotyczące rewitalizacji
 • Data zamieszczenia: 22 listopada 2016

 • PLAKAT INFORMACYJNY
 • Data zamieszczenia: 22 listopada 2016

 • Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji społecznych dotyczących określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji
 • Data zamieszczenia: 4 listopada 2016

 • Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji społecznych dotyczących wyznaczenia obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji Gminy Bobowa
 • Data zamieszczenia: 4 listopada 2016

 • Konsultacje Społeczne
 • Data zamieszczenia: 4 listopada 2016